หน้าเว็บ

Translate

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฮวงจุ้ยกับชีวิต

 ฮวงจุ้ย เป็นภาษาจีนหมายถึง "ลม" และ "น้ำ" เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีรากฐานจากหลักปรัชญาเก่าแก่ของจีนที่มีอายุมากว่า 4,000 ปี ฮวงจุ้ยเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาล ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยธาตุ 5 ธาตุ คือ โลหะ น้ำ ไม้ ไฟ และดิน แต่ละธาตุมีทั้งพลังงานด้านดีหรือที่เรียกว่า หยาง (Yang) และพลังงานด้านลบหรือที่เรียกว่า หยิน (Yin ) ฉะนั้นหลักการทางฮวงจุ้ยจึงเน้นให้มนุษย์เข้าใจถึงหลักธรรมชาติและปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อให้ก่อเกิดความสมดุล ซึ่งจะนำมาความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น